Vzhľadom na záujem o vizualizácie som sa rozhodla, roztriediť ich podľa miestností

,niekoľko obrázkov aj zo skutočnosti :) na záver