Pre časté otázky na tému TČ prikladám zopár detailnejších foto. TČ je typu zem/voda. Tie hrubé hadice nesúvisia s TČ ale keď už bol výkop tak som naložil do výkopu melioračné trubky ako trativod pre dažďovú vodu. Voda bude lôžko zvlhčovať a zlepšovať tepelnú vodivosť.