Začíname stavať náš bungalow /naše hniezdočko/, stavba začatá 9.8.2010.