... alebo čo robí dom, domovom ...
... my passion and your inspiration ...