2. sep 2010

Pôvodný stav jún 2010 - vchod do kúpeľne na poschodí16/17
vchod do kúpeľne na poschodí