2. sep 2010

Pôvodný stav jún 2010 - neporiadok na balkóne, budúca pracovňa, príp. hosťovská15/17
neporiadok na balkóne, budúca pracovňa, príp. hosťovská