2. sep 2010

Pôvodný stav jún 2010 - vchod do špajze, budúca dolná kúpeľňa9/17
vchod do špajze, budúca dolná kúpeľňa