Neriešenie problému, developer Stav-color Senec
1.reklamácia 16.9.2014
do 16.10.2015 problém neodstránený
aktualizácia, 25.2.2016 - developer ingnoruje moje reklamácie, problém stále neodstránený!

#stav-color #zatekanie #stavcolor #novostavba #novostavby #senec