Z mesta na dedinu - Veľká vec keď prestalo liať do chalupy16/37
Veľká vec keď prestalo liať do chalupy