Z mesta na dedinu - Pozemok pred výkopmi3/37
Pozemok pred výkopmi