Z mesta na dedinu - Pozemok pred výkopmi2/37
Pozemok pred výkopmi