28.03.2012 sme začali bágrovať základy na náš domček snov :-) popridávam postupne fotografie, ako nám to krásne ide. Staviame montovaný dom, miesto drevenej konštrukcie sme použili oceľovú konštrukciu.