Náš domček, naša radosť a starosť ............... - sťahovacie schody na povalu sú už na svojom mieste94/113
sťahovacie schody na povalu sú už na svojom mieste