Náš domček, naša radosť a starosť ............... - rozoberáme a opravujeme studnu pretože nám pretekala51/113
rozoberáme a opravujeme studnu pretože nám pretekala