Náš domček, naša radosť a starosť ............... - drevo už dobre pozakrývané a pripravené na prezimovanie46/113
drevo už dobre pozakrývané a pripravené na prezimovanie