Náš domček, naša radosť a starosť ............... - kopala sa nová elektrická prípojka48/113
kopala sa nová elektrická prípojka