Náš domček, naša radosť a starosť ............... - priečka nám rastie a aj okno sa zamuruje23/113
priečka nám rastie a aj okno sa zamuruje