Náš domčúrik - naša radosť a starosť. - priečka medzi kúpelnou a špajzou sa búra a nová sa vymuruje asi o 0,5 metra dalej5/68
priečka medzi kúpelnou a špajzou sa búra a nová sa vymuruje asi o 0,5 metra dalej