Tento rok sa nám podarilo s rodinkou vybudovať v podkrovnej časti domu takýto apartmán.
Takmer všetko sme si zhotovili svojpomocne vrátane sietí, okrem elektriny.
Slúžiť nám bude na návštevy, ale aj na ubytovanie.
Ak sa vám páči, radi vás privítame.