Výroba nosníkov tzv. na kolene, doma, zabrala dlhý čas. Pomaly finišujeme a všetkých 172 nosníkov je čochvíľa hotových.
Tak a 10.8. 2012 začíname rásť..........