Po 9 rokoch si staviame náš krásny domčok...

Typ domu: 5-izbový bungalov úžitkovej plochy 130m2 (zastavaná plocha 161m2)
Projekt: DJs Architecture

PRIBLIŽNÉ NÁKLADY
Pred prvým výkopom: 2026 €
Po zaliatu platňu: 2026 + 9570 € = 11 596 €

OKTÓBER 2018
- Kúpenie katalógového projektu aj s projektami inžinierskych sietí - 1 300 €

DECEMBER 2018
- Pozemok prepísaný (geometrický plán, vytýčenie, znalecký posudok, vklad na kataster - 500 €)

FEBRUÁR 2019
- Doručené vyjadrenia k SP od ZSE (0 €), SPP (24 €), Životné prostredie (0 €), ZSVS (22 €)
- Podanie stavebného povolenia 50 €
- Stavba betónového plotu

MAREC 2019
- Zameranie stavby geodetom 130 €

APRÍL 2019
- Právoplatné stavebné povolenie
- Prvý výkop 250 €
- Oprava výkopu vzhľadom na stav spodnej vody 140 €
- Začisťovanie základových pásov, vykopanie pätiek, odčerpávanie spodnej vody
- Navozenie štrku do základových pásov (85 €), žabovanie

MÁJ 2019
- Začisťovanie pásov vzhľadom na sústavné dažde
- Objednanie železa na armatúru a platňu 1 700 €
- Výroba armatúry do základových pásov

JÚN 2019
- Dažde konečne prestali, čas na debnenie celých pásov vzhľadom na stav zeminy po dažďoch, umiestnenie armatúry, uzemňovacieho pásu (50 €)
- Zaliatie základových pásov 2 300 €
- Zameranie geodetom 150 €
- Kúpa 310 kusov DT 480 €, dovoz a vyloženie 80 €
- Zaliatie DT 1 030 €

JÚL 2019
- Rozrobenie a zrovnanie nakopenej zeminy zo základových pásov
- Užabovanie zeminy - vypožičanie žaby 25 €
- Navážanie makadamu a zhutňovanie 35 ton za 150 € aj s dovozom 80 €
- Piesok na podsyp pod kanalizačné potrubia 100 € aj s dovozom 25 €
- Položenie kanalizačného potrubia 400 €
- Kúpa dreva na šalung aj s dovozom 180€ + 20 €
- Uloženie a zviazanie kari rohoží
- Zmontovanie šalungu
- Betónovanie platne 2 450 €

August 2019
- Objednaná dodávka a montáž väzníkového krovu 8743,56 €
- Hydroizolácia Glasbit G200 S40 + penetračný náter 150 €
- Natavenie hydroizolácie na platňu
- Obvodové murivo ytong 300 + priečkové murivo ytong 150 + preklady 6 350 €
- Komínový systém Schiedel Stabil 650 €
- Založenie obvodových múrov a ich kompletné vymurovanie aj s prekladmi 1 250 €
- Doplnkový materiál cca 200 €
- Výroba šalungu na veniec, výroba armatúry
- Izolácia venca - XPS Austrotherm 50/1250/600 76,50 €
- Štrk a doprava 150 €
- Zabetónovanie venca