Pokladanie tvárnic, betónovanie, lepenie tehličiek, pokladanie striešok...