"schody"na balkón?
Náš sused urobil takéto "schody",ktoré končia pri našom a jeho balkóne/bez nášho vedomia/.
Keď sme mu ich kázali odstrániť,bol "oheň na streche".
Teraz hrá mŕtveho chrobáka,...na zvonenie neotvára.