Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Ďalší kus základu pred zaliatím.100/516
Ďalší kus základu pred zaliatím.