Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Pri podbetonovaní základov sme hneď urobili aj základ pod nový komín.91/515
Pri podbetonovaní základov sme hneď urobili aj základ pod nový komín.