Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Betón pekne zatiekol pod pôvodný základ - detail82/515
Betón pekne zatiekol pod pôvodný základ - detail