Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Zhodený poter z povaly aj zdruhej časti domu64/516
Zhodený poter z povaly aj zdruhej časti domu