Náš budúci domov - rekonštrukcia rodinného domu - Vyčistená a omietnutá pivnička49/516
Vyčistená a omietnutá pivnička