A či po celej časti alebo len na časti na dlhšej stene a potom niečo len za sporak? ale neprska to pomimo potom?