Zvoľte si správne zasklenie nových okien

18. apr 2016

Zasklenie tvoria väčšinu plochy okna, zásadne tak ovplyvňuje tepelnú a zvukovú izoláciu i bezpečnosť. Z roka na rok rastie využívanie trojskiel. Prináša trojsklo vždy iba výhody?

Čo by ste mali vedieť o trojskle

Trojsklo v porovnaní s dvojsklom výrazne lepšie tepelne izoluje. Okenné tabule v interiéri majú vyššiu povrchovú teplotu, čo prakticky eliminuje, že sa za bežných podmienok budú okná v byte rosiť, prípadne že bude vznikať vlhký prúžok v dolnej časti okien. Trojskla sú z tohto pohľadu prínosom. U kvalitných dodávateľov je väčšinou samozrejmosťou teplý medzisklenný rámček, ktorý vznik kondenzátu tiež výrazne obmedzuje. Rozhodne možno odporučiť nekupovať okná s hliníkovým medzisklenným rámčekom.

Tepelná izolácia je jeden z parametrov, o ktorom by ste sa mali pri výbere zasklenia zaujímať. Pre obytné miestnosti sú dôležité tiež svetelná priepustnosť a solárny faktor, ktorý vyjadruje priestup slnečnej energie cez okná. U pasívnych domov je riešenie tzv. tepelných ziskov nutnosťou.

U bežných trojskiel, môžete zistiť, že je potrebné v miestnostiach viac svietiť. Zasklenie by preto malo maťčo najväčšiu svetelnú priepustnosť, ideálne okolo 70%. Je to množstvo viditeľného svetla, ktoré prejde do interiéru. Tepelnú izoláciu skiel zvyšuje tzv. pokovená vrstva. Dvojsklo má jednu vrstvu, u trojskiel to sú dve vrstvy. Zasklenie v oknách má potom ľahké zelené zafarbenie. Ak sú pokovené vrstvy príliš silné, zlepší to síce tepelnú izoláciu, ale zhorší priechod svetla a tepla od slnka. U obytných domov môže podobná nežiaduca situácia nastať i v tepelných ziskoch, malé využitie slnečného tepla, bude vadiťnajmä na jar a na jeseň. Solárny faktor charakterizujúci tepelné zisky by mal byťnad 50%. Toto splňujů naprieklad tato okná.

Trendy v zasklievaniu

Vedeli ste, že bežné trojsklo neposkytuje v porovnaní s dvojsklom zásadne väčšiu ochranu pred vonkajším hlukom? Pokiaľ potrebujete mať okná so špeciálnymi vlastnosťami, mali byste zvážiť aj zodpovedajúce zasklenie. Konkrétne akustické parametre rieši použitie vrstveného skla, kedy sú tabule spojené špeciálnymi fóliami, prípadne rôzne hrúbky tabúľ v izolačnom zasklení. Špeciálne požiadavky by ste mali konzultovať s odborníkmi.

Samostatnou otázkou je bezpečnosť pred poranením, vandalmi či vlámaním. Riešením je potom obstaranie tepelne tvrdeného skla alebo špeciálneho vrstveného bezpečnostného skla, kde sú tabule zlepené niekoľkými vrstvami fólií. Bezpečnostné parametre odporúčame konzultovať s odborníkmi, prípadne aj s Vašou poisťovňou. Požiadavky na bezpečnosť sú špecifikované príslušnými normami. Bezpečnosť okien a dvier vždy tvorí niekoľko nezávislých prvkov, bezpečnostné zasklenie je len jedným z nich.

Trojskla sa môžu zahmlievať z vonku

U trojskiel sa môže niekedy vyskytovať nežiaduce zahmlievanie z exteriérovej strany najmä v chladných ránach, to svedčí o výborných tepelnoizolačných vlastnostiach zasklenia, ale obyvateľom môže vadiť. Ajtu existuje ochrana v podobešpeciálneho zasklenia s pyrolitickým povlakom, ktorý výskyt zahmlievania účinne obmedzuje.

So zvyšujúcimi sa požiadavkami na vlastnosti okien rastie aj ponuka rôznych typov zasklenia. Zasklenie trojsklom ako špecifikácia v súčasnosti nestačí. U jedného obytného domu môžete použiť hneď niekoľko typov zasklenia v závislosti na orientáciu voči svetovým stranám, umiestnenie vzhľadom k ceste či prístupnosti z hľadiska vlámania. Okná potom majú presne tie vlastnosti, ktoré od nich očakávate.