Zimné malty a murovacia pena HELUZ predlžujú stavebnú sezónu

3. feb 2020

Prvé mrazíky už máme tento rok za sebou, napriek tomu sa stavebná sezóna ešte skončiť nemusí. Predĺžiť ju dokážu zimné malty HELUZ určené na murovanie tehlových blokov pri teplotách medzi -5 °C a + 15 °C. Rovnako sa na chladné dni hodí aj systémová murovacia pena HELUZ, v prípade ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápennocementových mált nie je v spojive prítomná voda.

Na cementové malty sa tehly majú murovať pri teplote od +5 °C vyššie a naopak, v mrazoch pri teplotách nižších než -5° C je to zakázané. Ale čo robiť v miernej zime, keď možno očakávať priemerné teploty medzi nulou a +5 °C ? Na murovanie v zimnom období (t. j. spravidla medzi 1. novembrom a 31. marcom) ponúka spoločnosť HELUZ tzv. zimné malty – ide o zimné varianty všetkých maltových zmesí HELUZ, t. j. tenkovrstvové celoplošné malty typu SBC, tenkovrstvové malty typu SB, ďalej zakladacie malty, malty TREND i klasické murovacie malty M5. Malty so zimnou úpravou sa dodávajú v rovnakých obaloch (vo vreciach) ako bežné malty, len sú na prednej strane označené piktogramami snehovej vločky s nápisom „ZIMNÍ VARIANTA“ a teplomerom znázorňujúcim použitie do -5 °C.  

Ďalšou možnosťou je murovať v zimnom období na systémovou murovaciu penu HELUZ, v prípade ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápennocementových mált pena neobsahuje vodu. Múry vymurované na PUR penu dosahujú menšie pevnosti, preto nemožno bez konzultácie s projektantom zameniť tenkovrstvové malty za penu.

V uzavretej stavbe možno pokračovať vnútri

„Ak je to na stavbách čo len trochu možné, odporúčame počkať s murovacími prácami, ako sú murovanie obvodových stien, realizácia vonkajších omietok alebo betónovanie stropu, až na jar. Možno pracovať na stavbách, ktoré sú temperované,“ odporúča Ing. Zuzana Hejlová, autorizovaná statička zo spoločnosti HELUZ. „Ak je stavba na zimu už tzv. uzatvorená, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a sú zakryté stavebné otvory, teplota vnútri objektu teda spravidla neklesá pod +8 °C, je možné pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murovacích prác možno napr. murovať priečky, spraviť vnútorné omietky a pod,“ dodáva Ing. Zuzana Hejlová.  

Pri murovaní v zimnom období je nutné dodržiavať tieto zásady:

  • Materiál sa musí chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Rozbalené palety tehál, jednotlivé výrobky súvisiace s komínom a vrecia s maltou musia byť uskladnené v suchu pri teplote nad -5 °C, tzn. v krytých skladoch. Murovacia pena HELUZ sa musí skladovať aspoň v temperovanej stavebnej bunke, pretože teplota samotnej dózy s penou musí byť nad +10 °C (ale zároveň menej ako +30 °C).
  • Pri murovaní nesmú byť na tehlách zvyšky námrazy alebo snehu ani nesmú byť zaprášené či inak znečistené. Všetok murovací materiál musí byť suchý a pri murovaní sa tehly nesmú namáčať (namáčanie sa odporúča od teploty +10° C).
  • Teplota vzduchu nesmie v priebehu spracovania a tuhnutia malty klesnúť pod -5 °C. Ak sa zimné malty spracovávajú pri teplotách nad 0 °C, nie je nutné zámesovú vodu predhrievať, pri murovaní pod bodom mrazu (tzn. od 0 °C do -5 °C) musí byť zámesová voda na prípravu zimných mált ohriata na cca +30 °C. Zároveň pri zimných maltách platí obmedzenie, že ich možno spracovávať do teploty +15 °C (na tzv. zimné malty sa nedá murovať v lete).
  • Čerstvo vymurované murivo musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi (dažďom, snežením a pod.) nepremokavou fóliou a teplota nesmie v priebehu 14 dní po vymurovaní klesnúť pod -5 °C. Ak sa pod ochrannú fóliu okolo celého múru naskladá bez škár polystyrén s min. hrúbkou 5 cm, môže teplota krátkodobo klesnúť až na -10 °C. Z toho vyplýva, že pri očakávaných teplotách nižších ako -5 °C sa už nemá murovať na cementové malty a treba počkať na priaznivejšie predpovede.
  • Obdobie s teplotami pod +5 °C sa nezapočítava do nutnej technologickej prestávky pred statickým zaťažením muriva alebo pred omietaním (takže o tento čas sa technologická prestávka musí predĺžiť). 
  • Ak je stavba na zimu už „uzavretá“, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a sú zakryté stavebné otvory, teplota vnútri objektu teda spravidla neklesá pod +8 °C, možno pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murovacích prác možno napr. murovať priečky, robiť vnútorné omietky a pod. 
  • Akékoľvek podcenenie zimných teplôt môže viesť k dodatočnému zvýšeniu nákladov. V zime nielenže idú stavebné práce pomalšie, ale je aj náročnejšie zabezpečiť ich kvalitu a aj to má vplyv na finálnu veľkosť deformácie konštrukcií v dôsledku objemových zmien (zmršťovanie, rozťažnosť, dotvarovanie). Zvlášť pre veľkosť pretvorenia v dôsledku zmien teploty je rozhodujúca počiatočná teplota pri samotnom murovaní stien alebo stropu. Čím je teplota pri realizácii nižšia, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nejakých trhlín, či už neskôr v omietkach, alebo aj v samotnej nosnej konštrukcii.