Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana

23. nov 2020

Spoločnosť Kingspan Izolácie vyrába vysoko kvalitné tepelnoizolačné dosky pre použitie v občianskej a priemyselnej výstavbe. Sústredí sa hlavne na výrobu tepelných izolácií na báze PIR (polyisokyanurát) a fenolových pien. Ďalším dôležitým produktom sú izolačné dosky na báze vákuových panelov. V porovnaní s tradičnými izolačnými materiálmi poskytujú izolačné dosky Kingspan najvyššiu účinnosť pri najmenšej hrúbke izolantu.

Aktuálne požiadavky kladené na energetickú hospodárnosť budov novostavieb aj rekonštrukcií stavajú širokú verejnosť pred základnú otázku, aký izolant použiť na dosiahnutie požadovaných či odporúčaných hodnôt súčiniteľa prestupu tepla konštrukciou U (norma STN: 73 0540-2).

Splniť hodnoty uvedené v norme je možné aj použitím konvenčných izolantov, narážame však na ich veľkú hrúbku, ktorá je pre užívateľov neakceptovateľná. A to nielen z estetických dôvodov, často sa ako problematické javí najmä ich efektívne kotvenie, prípadne príliš veľká hrúbka v oblasti ostenia, ktorá zabraňuje dostatočnému presvetleniu interiérov denným svetlom. Výrobky spoločnosti Kingspan Izolácie sú preto mimoriadne vhodným nástrojom pre naplnenie požiadaviek normy a zároveň splnenie predovšetkým priestorových kritérií. Samozrejme prinášajú aj mimoriadnu úsporu nákladov na vykurovanie či chladenie.

Moderná izolácia z fenolovej peny

Najvýhodnejším riešením sú inovatívne produkty Kingspan dosahujúce v tejto oblasti vynikajúcich hodnôt, napríklad prémiové produktové rady Kooltherm® so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ už od 0,020 W/(mK). Izolácia z tvrdej fenolovej peny Kooltherm® sa vyrába napenením živice medzi hliníkové kompozitné fólie, alebo medzi rúno zo sklených vlákien. Kooltherm® dosky môžeme použiť na zateplenie všetkých častí budov, vhodné je ich použitie taktiež pri rekonštrukciách historických objektov, alebo pri riešení stavebných detailov. Oproti izolantom z polyuretánu a polyisokyanurátu má Kooltherm lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a je nehorľavý.

Izolácia podláh

Pri izolácii podláh sa často stretávame s nedostatkom priestoru pre izolačný materiál. Ale aj pri izolácii podláh máte u spoločnosti Kingspan Izolácie možnosť vybrať si takú izoláciu podlahy, ktorá je dostatočne funkčná už pri malej hrúbke – nebude potrebné dramaticky zvyšovať jej výšku. Izolácia Kooltherm® K3 Podlahová doska poskytuje v porovnaní s konvenčnými izolantmi - pri rovnakej hrúbke izolácie - o 80 - 100% lepšiu účinnosť než konkurenčné materiály. Mimoriadne sa hodí pri rekonštrukciách, kde je kvôli presne definovanej výške podláh i umiestenia dverí prakticky nemožné tradičným spôsobom zasahovať do ich skladby. Podlahová izolácia Kingspan tento problém rieši a navyše šetrí vašu peňaženku.

Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém

Výhodné riešenie ponúka spoločnosť Kingspan Izolácie aj pre najbežnejšie varianty zateplenia – vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS. Pre tento účel sú určené dosky na vonkajšie zateplenie Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska. Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ je 0,020 W/(mK). Dosky sa inštalujú klasickou technológiou rovnako ako u tradičných izolantov a ich hlavnou výhodou je podstatne menšia hrúbka izolantu v porovnaní s polystyrénom, alebo minerálnou vatou – v dôsledku čoho môže prísť  k finančným úsporám zo získanej väčšej podlahovej plochy, ak sa pri návrhu budovy ráta kontaktný zatepľovací systém ETICS do celkových rozmerov budovy .

Tenšia izolácia je navyše výhodná aj zo zdravotného hľadiska – jej použitie nebráni prístupu denného svetla cez okenné otvory. A práve denné svetlo sa významne podieľa na kvalite vnútorných priestorov.

Skladba šikmej strechy s Kooltherm® K12 a K17

Zateplenie šikmej strechy

Kingspan myslí aj na zateplenie šikmých striech. Na tepelnú izoláciu medzi nové aj existujúce krokvy odporúčame prémiový produkt Kooltherm® K12 Rámová doska. Výrobok je priamo vyvinutý pre aplikácie medzi drevené či oceľové rámy. A to v spojení s produktom Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová doska s hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,020 W/(mK), ktorý slúži ako dodatočný podhľad, vrátane parozábrany a integrovaného sadrokartónu. Jedná sa o unikátne a úplne nové technické riešenie, ktoré umožňuje zatepliť napríklad pamiatkovo chránené objekty. 

Technologická špička

Kingspan Optim-R® je panel s vákuovou izoláciou (t. j. vacuum insulation panel, alebo VIP), ktorý poskytuje trikrát lepšie izolačné vlastnosti v porovnaní s existujúcimi vysokokvalitnými materiálmi a až päťkrát lepšie vlastnosti než bežne dostupné izolačné materiály. Jeho hlavnou výhodou je, že tieto vynikajúce hodnoty [λ = 0,007 W/(mK)] dosahuje pri minimálnej hrúbke, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 50 mm a v bežných podmienkach sa hodí predovšetkým pre zateplenie terás či balkónov. 

Ploché strechy 

Izolácie PIR – rozumný kompromis

Dosky Kingspan Therma ™sú tepelnoizolačné dosky z tuhej peny na báze polyisokyanurátu (PIR). Dosky Therma™ majú povrchovú úpravu po oboch stranách: špeciálne textílie a kompozitné AL fólie, ktoré sú jadrom dosky dokonale spojené už počas samotného výrobného procesu. Izolácie Therma™ sa využívajú predovšetkým pre zateplenie plochých a šikmých striech i podláh a to v rôznych variantoch podľa potrieb architektov a konkrétneho projektu.

Viac informácií na kingspaninsulation.sk