Povalové schody do pasívnych domov

20. okt 2020

Povaly či iné podkrovné priestory dnes nezriedka nájdeme aj v pasívnych a nízkoenergetických domoch. Na zachovanie energetickej stability domu je však nutné prístup do týchto priestorov riešiť pomocou sťahovacích schodov s so zodpovedajúcimi izolačnými vlastnosťami…

Povalové sťahovacie schody v zateplenom vyhotovení do pasívnych a nízkoenergetických domov majú normou stanovenú maximálnu hodnotu prechodu tepla ako U = 0,8 W/(m2 . K). „Príkladom schodov, ktoré spĺňajú tieto prísne energetické kritériá, sú sťahovacie schody KOMBO s hodnotou prechodu tepla 0,71 W/(m2. K), ešte o trochu lepšie sú na tom povalové sťahovacie schody ARISTO, pri ktorých U = 0,66 W/(m2 . K),“ uvádza Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti JAP FUTURE, ktorá sa zaoberá výrobou sťahovacích schodov na povalu už takmer 30 rokov, a dodáva, „takýto nízky prechod tepla sa podarilo pri schodoch dosiahnuť izolačnou minerálnou vatou a pridaním zatepleného horného veka, ktoré sa otvára súbežne so spodným.“

Povalové schody ARISTO sú tvorené sťahovacím rozkladacím rebríkom, pôsobenie jeho hmotnosti zmierňujú pružiny, ktoré zaručujú, aby pri otváraní veka nedošlo k prudkému vysunutiu schodov a prípadnému zraneniu manipulujúcej osoby. „Na komfortnú obsluhu sťahovacích schodov ARISTO slúži pár vinutých pružín, ktoré odľahčujú dva diely samotného rebríka pri jeho rozkladaní a skladaní,“ dopĺňa k vlastnostiam schodov ARISTO Petr Paksi z JAP FUTURE. Sťahovacie schody KOMBO zasa tvorí harmonikový rebrík s charakteristickým nadväzujúcim zaoblením. Táto špecifická konštrukcia umožňuje pohodlný aj bezpečný výstup na povalu, keďže bočnice zároveň slúžia ako praktické úchyty. „Úplnou samozrejmosťou je sťahovacia tyč, ktorá vám pomôže stiahnuť schody KOMBO dolu bez vynaloženia väčšej sily,“ informuje Petr Paksi.

Veľkosť otvoru, ktorým sa bude do podkrovných priestorov, resp. na povalu, vstupovať, závisí od rozhodnutia budúcich užívateľov. Samozrejmosťou je ponuka štandardizovaných aj atypických rozmerov schodísk vrátane potrebných certifikácií.

TIP: Požiarna ochrana

Dnešné povalové schody nie sú v ponuke len s kvalitnou tepelnou izoláciou, niektoré druhy disponujú aj izoláciou proti požiaru, ktorá dokáže brániť prechodu ohňa niekoľko desiatok minút. „Povalové sťahovacie schody KOMBO neprepustia oheň počas 30 minút, ARISTO dokonca ešte o 15 minút dlhšie, teda celých 45 minút. Protipožiarne vlastnosti sú dané zodpovedajúcou skladbou veka a protipožiarnou spevňovacou páskou, ktorou je vybavená škára medzi vekom a rámom schodov,“ dodáva na záver Petr Paksi, obchodný riaditeľ JAP FUTURE.

Viac informácií o sťahovacích povalových schodoch do nízkoenergetických a pasívnych domov nájdete na www.jap.sk