Penetrácia podkladu - podceňovaná istota

24. jún 2019

Ako vytvoriť bezchybne fungujúce prepojenie medzi sadrovou omietkou a podkladom? Samozrejme, že penetrácia podkladu bude najčastejšou odpoveďou. Aby ale bolo vytvorené dokonalé, dlhodobo funkčné a spoľahlivé spojenie, je nutné dodržať niekoľko nižšie uvedených pravidiel a odporúčaní. Iba tak vznikne istota prepojenia omietky a podkladu.

Model priľnavosti omietky vo vzťahu k vlhkosti podkladu a prevedenej penetrácii

Pevné a stabilné spojenie omietky k podkladu
Tvorba optimálnej veľkosti kryštálov sadrovej omietky prepojenej cez penetračný náter do suchého a vyzretého podkladu (betónu, tehly alebo pórobetónu). Takto vytvorené kryštály sú veľké a veľmi dobre prerastené do podkladanej štruktúry a povrchu betónu. Podmienkou tvorby týchto veľkých, pevných a súdržných kryštálov je suchý podklad opatrený vyschnutou penetráciou so zložením, ktoré zabezpečuje možnosť čiastočného, kontrolovaného prieniku vlhkosti z aplikovanej omietky do podkladu (napr. betónu). Všetky vápenaté ióny a sírany zo sadrovej omietky prenikajú pri kryštalizácii a tuhnutí omietky do podkladu a vytvárajú dokonale pevné a stabilné spojenie.

U1 – čerstvo aplikovaná sadrová omietka  
U2 – podklad – vyzretý betón s vlhkosťou pod 3 % hm. vlhkosti

Nedostatočná prídržnosť aplikovanej omietky k podkladu
Vznik opačného efektu, ktorý má za následok tvorbu malého, slabého a početne nedostatočného množstva kryštálov. Ak bude podklad nevyzretý a vlhký, otáča sa smer odparu a všetky vápenaté ióny, draselné katióny a hydroxidy, prípadne sodíky, sírany, neprerastú z omietky cez penetráciu do podkladu v takej veľkosti, sile a počte a prídržnosť aplikovanej omietky bude nedostatočná.

U3 – mokrý nevyzretý a nevyschnutý betónový podklad
U4 – čerstvo aplikovaná sadrová omietka


Za najčastejšie príčiny porúch aplikovaných omietok, stierok a iných povrchových úprav interiéru možno tak jednoznačne označiť:

- Vysoká vlhkosť podkladovej konštrukcie
Hlavne betónové stropy sú veľmi kritickým podkladom, keď nie sú dostatočne dotvarované, vyzreté a vyschnuté. Tiež zatečenie do konštrukcie pri výstavbe ma fatálny dôsledok na prídržnosť aplikovaných omietok, častokrát sú vápenaté ióny a dusičnany už priamo vysublimované na povrchu muriva.

-       Nedostatočné vyschnutie základného náteru
Pre zaistenie plnej funkčnosti a vlastností penetračného náteru je nevyhnutné, aby nanesený náter úplne a dokonale preschol pred aplikáciou ďalších vrstiev. Úplne nesprávne a chybné je domnievať sa, že na pred hodinou aplikovanú penetráciu je možné omietať, pretože ich vyschnutie a sfilmovatenie polymérnych častíc bude nedostatočné. Aj preto sú v technických listoch k penetračným náterom Knauf uvedené odporúčané časy schnutia.

-       Použitie nevhodnej a nesprávnej penetrácie
Penetračné nátery možno rozdeliť do dvoch skupín na filmotvorné, napr. Knauf Grundiermittel – na báze emulzie syntetickej živice (veľkosť polyméru cca 0,15 μm), a nefilmotvorné, tzv. Hĺbkové penetrácie (veľkosť polyméru cca 0,05 μm). Vždy použite penetračný náter systémový a odskúšaný. Napr. pod sadrové omietky musí byť použitá tzv. filmotvorná penetrácia, aby proces spojenia a prídržnosti bol dostatočný (Knauf Grundiermittel a Knauf Betokontakt).

-       Dlhá doba vysychania omietky
Po aplikácii a zatuhnutí sadrových omietok je nutné zaistiť v objekte dokonalé a intenzívne vetranie. Úplne nedostatočné je vetranie systémom mikroventilácie v oknách, pretože vlhkosť z omietky týmto spôsobom nie je možné rýchlo a dostatočne odvetrať. Veľké riziko je to i pre rohové profily a pre omietniky (príliš dlhým pôsobením vlhkosti výrazne degradujú a hrozí tak riziko ich korózie v omietke).

-       Prienik vlhkosti do omietky
Akýkoľvek prienik vlhkosti do omietky vytvorí nežiaduci efekt. V zastrešených a dokončených objektoch to však  môže byť aj pôsobenie vlhkosti z vysychajúcich liatych poterov.

-       Napätie a objemové zmeny v konštrukcii
Dotvarovanie konštrukcie má na prevedenie omietky tiež významný vplyv. Je nutné pripomenúť, že spoje steny a stropu je nutné opatriť prerezaním a vytvorením tzv. pracovnej škáry. Inak hrozí riziko spojenia omietky aplikovanej na stropnej konštrukcii a omietky na stene a vznik trhliny v mieste cca 1–2 cm pod stropom.

Viac informácií nájdete na www.knauf.sk