Nenechajte si ujsť tohtoročnú online konferenciu HELUZ od A do Z

13. jún 2022

Konferencia je opäť naplnená technikou v súvislostiach. Informácie sa hodia pre návrh a realizáciu budov s ohľadom na multikriteriálne požiadavky súčasných novostavieb. Jedným z veľmi zaujímavých bodov tohtoročnej konferencie bude požiarna bezpečnosť, ktorá je niekedy zdanlivo prirodzenou súčasťou stavieb. Z noviniek predstavíme nový Selektor detailov a novú službu blower door test. Ukážeme si tiež, ako sa pripravuje mladá generácia budúcich stavebných profesionálov. Témy preberieme s vyzvanými hosťami a špecialistami HELUZ.


 
Konferencia je rozdelená na prednáškovú časť a workshopy, kde sa preberajú vybrané témy hlbšie. Workshopy sa vysielajú iba v deň konferencie v dvoch kolách. Workshop trvá 45 minút a je možné v ňom klásť otázky pomocou chatu. Konferencia HELUZ od A do Z je určená pre projektantov, architektov, stavebných špecialistov, učiteľov a študentov stavebných škôl a tiež pre zástupcov realizačných firiem (stavbyvedúcich, prípravárov, projektových manažérov).
 
Tieto a ďalšie témy budeme preberať na online konferencii HELUZ od A do Z, ktorá prebieha 28. 6. 2022 od 10.00 hod. a je zadarmo.
 
Prihláste sa tu: Registrácia na konferenciu HELUZ od A do Z 
 
Program prednáškovej časti
 
Úvod
HELUZ GROUP – predstavenie skupiny HELUZ. Nevyrábame len kvalitné tehly, ale aj ďalšie materiály.
Nové laboratórium HELUZ – predstavenie nového zázemia pre technický rozvoj.
 
Digitalizácia v praxi
Kde čerpať aktuálne technické informácie pre rýchle a správne navrhovanie konštrukcií a budov zo stavebného systému HELUZ.
Ako vyzerá výučba digitalizácie stavebníctva na stredných školách. Čo budeme môcť čakať od mladej generácie. A aké možnosti na výučbu o súčasnom stavebníctve ponúka neziskový projekt Stawebnice.
Ako efektívne pracovať s CAD detailmi HELUZ – predstavenie Selektora detailov HELUZ.
 
Energetická náročnosť
Ako navrhovať novostavby na súčasné legislatívne požiadavky zo systému HELUZ.
Kvalita stavby je priamy ukazovateľ jej reálnej energetickej náročnosti alebo prečo sme zaviedli diagnostickú službu – blower door test. Test je neoddeliteľnou súčasťou na uznanie podpory stavieb z dotačného programu Nová zelená úsporám.
Kto bude nízkoenergetické stavby realizovať – pohľad do výučby murárov a učňovského školstva.
Prečo je dôležité vonkajšie tienenie okien pri súčasných novostavbách. Riešenie v systéme HELUZ pomocou prekladov HELUZ FAMILY 3in1. Čomu je potrebné venovať pozornosť v čase návrhu a realizácie stavby, kde sa stretáva niekoľko profesií.
 
Požiarna bezpečnosť
Význam požiarnej bezpečnosti z pohľadu hasičov.
Požiarna odolnosť konštrukcií do detailu. Súvisiaca legislatíva a aktuálne technické normy. Požiarna odolnosť muriva z brúsených tehál HELUZ murovaného na nové typy mált (HELUZ SIDI, PU pena HELUZ). Limitné rozmery stien. Skúšobníctvo. Skrátka všetko podstatné pre návrh bezpečného domu.
Bezpečné komíny CIKO. Čo znamená požiarne bezpečný komín v súčasných novostavbách. Význam uceleného riešenia vrátane dôležitých detailov, ktoré zaisťuje nenahraditeľnú bezpečnú prevádzku a zároveň aj súlad s platnou legislatívou. 
 
Statika
Ako vyriešiť rohové okno bez stĺpika v jednovrstvovom murive.
Limitné rozmery priečok. Ako správne a jednoducho navrhovať dĺžku, výšku a šírku nenosných stien.
 
Záver
Čo si z konferencie odniesť.
Referenčné stavby zo systému HELUZ.
 
Program konferencie – workshopy (od 13.00 a od 14.00)
 
ArchiCAD
Ako pracovať v ArchiCADe s využitím knižníc HELUZ, pluginmi a smart nástrojom na riešenie stavebných otvorov.
 
Technické poklady + REVIT
Predstavenie a práca s našimi selektormi. Selektor konštrukcií – kde čerpať aktuálne technické dáta. Selektor detailov – naša novinka pre efektívne používanie konštrukčných detailov. Podklady HELUZ pre Autodesk REVIT.
 
Blower door test
Čo je blower door test. Na čo si dávať pozor pri návrhu a realizácii stavieb. Ako funguje naša služba.
 
Tepelná technika + Požiarna odolnosť
Vybrané typy a príklady detailov z pohľadu tepelnej techniky. Požiarna odolnosť konštrukcií – rozdiely v konštrukciách a na čo si dávať pozor.
 
Statika
Rozmery priečok. Vybrané konštrukčné detaily a podceňované miesta.
 
Vzdelávanie
Ako používať Stawebnicu na stredných školách. Čo všetko robíme pre školy a čo pripravujeme.
 
Komíny CIKO
Dôležité body pre výber komína. Správny návrh pre súčasné novostavby. Vyvarovanie sa problémov.
 
Konferencia je zaradená do celoživotného vzdelávania ČKAIT a ČKA.
 
Prihláste sa tu: Registrácia na konferenciu HELUZ od A do Z