Najväčší škodca majetku je oheň. Nepodceňte revíziu komína

4. okt 2019

Hoci požiar nie je najčastejší škodca, z hľadiska výšky škôd je dlhodobo najničivejším živlom. Allianz – SP vyplatila minulý rok svojim klientom za zhorené domy státisícové odškodné. Podmienkou získania poistného plnenia je okrem poistenia aj dodržiavanie potrebných bezpečnostných a technických noriem a pravidelná revízia a udržiavanie komínov.

Oheň je najväčší škodca
Minulý rok nahlásili klienti Allianz – SP dohromady 553 požiarov domov, bytov, chát a ostatného privátneho majetku. Z pohľadu počtu poistných udalostí spôsobil pritom oheň len 8 percent všetkých škôd. Účet za ne však tvorí polovicu nákladov za všetky škody po prírodných živloch z minulého roka. „Hoci požiare nie sú také časté ako prírodné živelné udalosti, oheň zväčša zanechá najrozsiahlejšie škody. V minulom roku sme našim klientom za škody spôsobené požiarom na ich majetku vyplatili viac ako 1,5 milióna eur. Účet za škody spôsobené zrážkami, záplavami, víchricami, povodňami, krupobitím, ťarchou snehu a ostatnými živelnými udalosťami bol 3 milióny eur,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. A hoci pôsobenie prírodných živlov môžeme ťažko ovplyvniť, pred vznikom požiarov sa môžeme čiastočne chrániť. Napríklad pravidelnou revíziou a údržbou vykurovacích zariadení a komínov. „Minulú zimu sme riešili požiar na chate, ktorá bola vykurovaná krbom. Oheň vznikol chytením sadzi v komíne, z ktorého sa plamene rýchlo rozšíril po celej budove. Účet za zhorenú chatu presiahol 52-tisíc eur,“ približuje L. Muthová. Najväčšou škodou po požiari na privátnom majetku bol minulý rok požiar rodinného domu. Oheň zachvátil celú budovu, obe garáže a značne poškodil aj bazén. Klientovi vyplatila Allianz – SP za zhorený dom viac ako 186-tisíc eur. V ďalšom prípade sa od požiaru na terase rodinného domu chytila strecha domu. Požiar zničil celé jedno podlažie a nábytok v miestnostiach, zimnú záhradu, elektroniku a po hasení vodou aj prízemie.

Pre neudržiavaný komín môžete prísť o plnenie
Pri vzniku požiaru je pre uplatnenie poistného plnenia dôležité zistiť príčinu a okolnosti vzniku požiaru. Vzhľadom na všeobecnú povinnosť nahlásiť požiar hasičom, poisťovňa žiada správu o požiari aj od Hasičského a záchranného zboru. Pri vzniku požiaru poisťovňa preveruje, či poistený dodržal všeobecne záväzné predpisy a technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti. To znamená, či bola na komíne a vykurovacom zariadení vykonaná pravidelná údržba poverenou osobou. O vykonanej údržbe musí mať poistený aj hodnoverný doklad. „Ak nebol komín pravidelne udržiavaný a vznikol požiar, skúmame, či priamou príčinou vzniknutého požiaru bol práve zlý stav komína alebo vykurovacieho telesa a v takom prípade môžeme poistné plnenie znížiť alebo zamietnuť“, hovorí L. Muthová.

Čo vlastne poistiť
Aby bola akákoľvek škoda na vašom dome, byte či inom majetku krytá, je potrebné mať svoju nehnuteľnosť poistenú. V prípade poistenia svojho domova je potrebné rozlišovať medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti chráni všetok nehnuteľný majetok, teda všetky pevne zabudované súčasti domu či bytu ako sú obvodové múry, podlahy, okná, inžinierske siete, radiátory, ale aj zabudované kuchynské linky či sanitu. Poistenie domácnosti zas ochráni všetky hnuteľné veci, ktoré v budove máte. Teda ľudovo povedané „všetko, čo vypadne, ak by ste budovu otočili „naruby“, teda nábytok, sedačky, elektroniku, spotrebiče, koberce, ale aj šperky a ďalšie cennosti. Pri poistení domácnosti je dôležitý najmä vhodný výber predmetov poistenia a tiež správne zvolená výška poistnej sumy. Tú si stanovuje klient sám a mala by zahŕňať reálnu hodnotu všetkých hnuteľných vecí, ktoré si chce klient poistiť. „Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame pri poistení je podpoistenie, teda dojednanie nízkej poistnej sumy, ktorá nezodpovedá reálnej hodnote vecí. Pri vzniku poistnej udalosti tak poisťovňa škody preplatí len do výšky stanovenej poistnej sumy a klient si nemôže obnoviť svoju domácnosť v hodnote, ktorú mal pred vznikom poistnej udalosti,“ vysvetľuje vedúci oddelenia manažmentu neživotných produktov Michal Bohunský.

Ochrana pred ohňom už v základnom balíku poistenia
Minulý rok uviedla Allianz – SP na trh nové poistenie majetku môj domov, vďaka ktorému si klienti uzatvoria poistenie jednoduchšie a rýchlejšie, pri súčasnom zachovaní kvality poistného krytia. Na výber majú z 3 balíkov poistnej ochrany: COMFORT, EXTRAMAX, ktoré kryjú jednotlivé poistné riziká ako prírodné živly, vodovodné škody, sklo, vandalizmus, skrat či zodpovednosť za škodu. Požiar je súčasťou už základného balíka poistenia. Súčasťou produktu MÔJ DOMOV je aj bonusový systém za bezškodový priebeh z ročného poistného za každý poistný rok, ak neprišlo k škodovej udalosti. Viac informácií o poistení majetku nájdete na: https://www.allianzsp.sk/mojdomov2019/.