MIKRAL RENOVO ACTIVE a LIKVISAN Systém na sanáciu fasád napadnutých plesňami alebo riasami

28. mar 2021

Pred sanáciou biologicky napadnutého muriva je v prvom rade potrebné určiť a odstrániť primárne príčiny výskytu plesní alebo rias, ktoré rastú a množia sa tam, kde majú zabezpečený aj minimálny zdroj živín, priaznivú teplotu, ale predovšetkým vlhkosť. Ďalšia časť primárnych príčin súvisí so zle udržiavaným objektom, technickými chybami pri stavbe, pri rekonštrukciách (nedodržanie technických noriem na hrúbku obvodovej konštrukcie, vznik tepelných mostov, nevhodné alebo zle vykonané izolácie základov a strešných krytín, nevhodná výmena okien a rad ďalších).

Nasledujúcim krokom sanačného postupu je usmrtenie plesní a ich mechanické odstránenie. Pleseň sa na napadnutých plochách za sucha nesmie odstraňovať, aby nedošlo k vdýchnutiu zdraviu škodlivých spór a kontaminácii okolia. Napadnuté miesta sa namočia biocídnym prípravkom LIKVISAN a pleseň alebo riasa sa opatrne mechanicky odstráni napr. špachtľou. Odstránenie plesní a rias je nutné vykonávať do maximálnej možnej hĺbky. Na obnažený podklad sa opäť aplikuje prípravok LIKVISAN, aby aktívne zložky mohli preniknúť až k plesnivému mycéliu hlboko v substráte. V prípade silného napadnutia je možné prípravok aplikovať aj viackrát. V miestach, kde došlo k poškodeniu fasády a kde je povrch nesúdržný, sa vykonajú nutné opravy.

Pri sanácii napadnutého muriva sa aplikácia výrobku LIKVISAN ďalej kombinuje s následným pretrením fasádnou silikónovou farbou MIKRAL RENOVO ACTIVE ošetrenej prípravkom s prídavkom účinných biocídov pôsobiacich preventívne proti opätovnému vzniku plesní a rias. Náterový film je tak oproti bežným fasádnym farbám lepšie chránený. Tieto biocídy disponujú inovačnou technológiou ochrany účinných látok v alkalickom prostredí, pred UV žiarením a vyplavovaním. MIKRAL RENOVO ACTIVE je hladká paropriepustná fasádna náterová hmota s výstužnými vláknami, určená na nátery vápenných, vápenno-cementových, štukových a brizolitových omietok, betónových konštrukcií a pod. Používa sa na nátery nových a na renováciu starých fasád a kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Farba obsahuje výstužné mikrovlákna umožňujúce premostenie nedynamických vlasových trhliniek v podklade. Vyrába sa v bielom odtieni a v bázach na tónovanie v tónovacích systémoch HET.

Pri rozsiahlejších sanáciách je nutné vykonať kontrolu likvidačného účinku (mykologický, algologický a bakteriologický rozbor povrchov). Pri likvidácii plesní a rias je nutné asanovať celé prostredie ich výskytu s celkovým dezinfekčným upratovaním - t. j. asanácia kompletnej oblasti výskytu ako je napr. obytný blok, štvrť a pod. Samotná účinnosť a doba účinnosti prípravkov je silne závislá od konkrétneho organizmu, ktorý má byť zničený, od podmienok rastu (teplota, vlhkosť, pH, živiny), od intenzity zamorenia okolia organizmom atď.. Účinnosť je tak ovplyvnená napr. klimatickými podmienkami, vlhkosťou muriva, znečistením organickými látkami, prítomnosťou hygroskopických solí v murive, prítomnosťou tepelných mostov v stavbe, hrubosťou a nasiakavosťou podkladu atď.

www.het.cz