Ktoré živly v lete najviac ničia náš majetok?

2. júl 2019

Atmosférické zrážky, povodne a víchrice. To sú tri prírodné živly, ktoré najčastejšie ničia náš majetok. Vyplýva to zo štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá zmapovala poistné udalosti, ktoré za posledné roky spôsobili prírodné živly na našich domoch, bytoch, chatách, vozidlách a ďalšom majetku. Extrémny bol z pohľadu škôd jednoznačne rok 2010, kedy Slovensko zasiahli masívne povodne a záplavy. Len v tomto jedinom roku Allianz – SP svojim klientom vyplatila vyše 36 miliónov eur za povodňové škody. 

Iná sezóna, iný živel
Typy škôd na majetku počas roka sa rôznia, a to v závislosti od sezóny. V zimných mesiacoch klienti najčastejšie hlásia takzvané vodovodné škody ako prasknuté vodovody a radiátory v rodinných domoch a neobývaných chatách, prasknuté vodomery a strechy preborené ťarchou snehu. V jarných a letných mesiacoch prevažujú škody spôsobené atmosférickými zrážkami a povodňami ako zatopené pivnice a garáže či zatečené podkrovia a steny. Leto je tiež typické škodami spôsobenými silnými víchricami a krupobitím.

Bez poistenia nie je plnenie
A hoci škody po prírodných živloch aj v dôsledku globálneho otepľovania celosvetovo rastú, väčšina ľudí svoj majetok poistený nemá. Na Slovensku má podľa odhadov len približne tretina domácností poistenú svoju nehnuteľnosť alebo domácnosť a rovnako len tretina motoristov má svoje vozidlo havarijne poistené. Aby bola akákoľvek škoda na vašom dome, byte či inom majetku krytá, je potrebné mať svoju nehnuteľnosť poistenú. Allianz – SP minulý rok uviedla na trh nové poistenie majetku môj domov, vďaka ktorému si klienti uzatvoria poistenie jednoduchšie a rýchlejšie, pri súčasnom zachovaní kvality poistného krytia. Na výber majú z 3 balíkov poistnej ochrany: COMFORT, EXTRA a MAX, ktoré kryjú jednotlivé poistné riziká ako prírodné živly, vodovodné škody, sklo, vandalizmus, skrat či zodpovednosť za škodu. Súčasťou produktu MÔJ DOMOV je aj bonusový systém za bezškodový priebeh z ročného poistného za každý poistný rok, ak neprišlo k škodovej udalosti. Veľkou zmenou prešli aj poistné podmienky, ktoré sú písané bežným zrozumiteľným jazykom, bez zložitých právnických pojmov a sú spracované do prehľadnej a zrozumiteľnej brožúry. 

Viac informácií o poistení majetku nájdete na: https://www.allianzsp.sk/mojdomov2019/.