Konvektory – kúria, chladia a rozumejú si s nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania

22. nov 2021

Otázku, ako úsporne vykurovať, si určite kladie každý investor. Moderné stavebné materiály dokážu znížiť tepelné straty na minimum, a tak sa v tomto prípade mnoho investorov prikloní k investícii do tepelného čerpadla alebo iného nízkoteplotného zdroja, napríklad kondenzačného kotla. Uvedené zdroje tepla sú tzv. nízkoteplotné. To znamená, že voda na vykurovanie je ohrievaná na nízke teploty, spravidla v rozmedzí 35 až 55 °C (štandardne podľa normy sa počíta s teplotou vody 70 °C). Pokiaľ sa rozhodnete pre teplovodné vykurovanie s nízkoteplotným zdrojom, je potrebné vyriešiť otázku koncového zariadenia alebo vykurovacieho telesa. Popri bežných radiátoroch sú vhodnou voľbou aj teplovodné konvektory.

Veľkou prednosťou konvektorov je, že sa veľmi rýchlo ohrievajú a dokážu účinne odovzdávať teplo do miestnosti. Oproti štandardným radiátorom disponujú nižším vodným objemom (až o 90 % menším v porovnaní s bežnými radiátormi), čo má za následok nižšiu tepelnú zotrvačnosť týchto telies. Konvektory je možné zapojiť aj do systému inteligentného riadenia budov.

Inovácia od výmenníka po mriežky

Trendom modernej architektúry je využitie veľkých balkónových okien a presklených plôch, ktoré často zaberajú väčšinu plochy obvodového muriva. Riešením sú podlahové alebo lavicové konvektory, ktoré ponechajú interiéru celú plochu, a pritom zaistia tepelnú pohodu. Riešenie v podobe podlahového konvektora KORAFLEX Variant navyše môže vyriešiť kúrenie po celý rok vrátane dochladzovania v letných mesiacoch. Dosahuje vysokých tepelných a chladiacich výkonov. Je určený pre dvojrúrkové či štvorrúrkové systémy (podľa typu) a je osadený nerezovou vaničkou na odtok kondenzátu. KORAFLEX Variant je možné riadiť pomocou systému BMS (Building Management System).

Úplne nový rad podlahových konvektorov KORAFLEX ponúka nielen nový dizajn krycích mriežok ale aj prevedenie výmenníka, ktorý vďaka inovovaným lamelám dosahuje vyššie tepelné výkony. Výrazným spôsobom došlo k navýšeniu typov i rozmerov a to ako v segmente konvektorov s prirodzenou tak aj s nútenou konvekciou. V rámci inovácií bol do portfólia doplnený aj konvektor s najmenšou stavebnou hĺbkou 6 cm pod názvom THIN. Je vhodný predovšetkým do interiérov s nízkou hĺbkou podláh a ako sekundárne vykurovacie teleso na odtienenie chladu z francúzskych okien.

Nechýba ani bazénové prevedenie KORAFLEX POOL vyrobené z nerezovej ocele AISI 316 s vyspádovaným dnom a deliacou priečkou na ochranu pred zatopením. Sú určené do vlhkého prostredia. Nie sú však utesnené a nesmú byť dlhodobo zaplavené. Pre správnu funkčnosť podlahového konvektora je odporúčané pH vody v rozmedzí 7,2 – 7,6 a koncentrácia voľného chlóru maximálne 1 mg/l. Akákoľvek zmena, predovšetkým znižovanie pH, spôsobuje agresivitu vody a vznik korózie nerezových materiálov. V prípade viditeľných známok vápenných usadenín alebo oxidácie musí byť použitý čistič nerezu a následne výrobok ošetrený prípravkom na ošetrenie kovov. Pre dlhú životnosť a účinnosť konvektora je nevyhnutné dodržiavať zásady pre údržbu nerezového materiálu. 

Modulárny systém pre atypické priestory

Novinkou sú aj modulárne riešenie konštrukcie konvektorov pre atypické interiéry, kde sa nachádzajú napr. stĺpy, rohy či oblúky. Zo širokej ponuky týchto designových modulov je možné jednoducho a rýchlo vytvoriť požadovanú zostavu podlahových konvektorov presne pre daný interiér a to za kratší čas aj nižšie náklady.

Špeciálne zákazkové prevedenie konvektorov je možné napojiť na prívod čerstvého vzduchu napr. centrálnu rekuperáciu.

Príklad modulárneho riešenia

Česká spoločnosť KORADO ponúka celé portfólio inovovaných podlahových konvektorov KORAFLEX, lavicových konvektorov KORALINE či samostatných výmenníkov KORABASE. Vďaka modernej technológii výroby je možné vyrábať aj atypické rozmery konvektorov podľa potrieb jednotlivých projektov.

www.korado.cz