Komfortné vetranie pomocníkom v časoch pandémie

25. máj 2021

V súčasnosti si užívatelia často kladú otázku, či je používanie vetracích systémov bezpečné, alebo či, naopak, nepomáhajú šíreniu koronavírusu.

Spoločnosť Zehnder je švajčiarsky výrobca dizajnových radiátorov a systémov komfortného vetrania s rekuperáciou tepla. Počas svojho pôsobenia na svetovom i českom trhu sa vypracoval medzi autority aj v oblasti technológií a inovácií, aj v poradenskej oblasti. Získal bohaté skúsenosti, ktoré sa navyše opierajú o výskum REHVA – Európskej federácie odborných spoločností v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie budov. Na ich základe aj počas pandemickej situácie považuje Zehnder systémy komfortného riadeného vetrania za skvelých pomocníkov na zlepšenie vnútornej klímy. Samozrejme, tie bez cirkulácie.

Môžem používať vetrací systém Zehnder ako zvyčajne? Áno, odporúča sa zvoliť bežnú alebo vyššiu intenzitu vetrania, ktoré zabezpečí veľký objem vonkajšieho čerstvého vzduchu na zriedenie možných vírusových častíc vnútri.

Ako správne vetrať počas pandémie?

Značka Zehnder dodáva na trh unikátne riešenia, ktoré umožňujú vyriešiť problém s čerstvým vzduchom aj s jeho optimálne vlhkosťou. Všeobecné rady v súlade s odporúčaním európskej asociácie REHVA potom formuluje do piatich zásadných odporúčaní:

1. Vetrajte často a intenzívne.
2. V preplnených miestnostiach na dodatočné vetranie využite aj okná.
3. Predchádzajte príliš suchému prostrediu rekuperáciou vlhkosti pomocou vetracej jednotky s entalpickým výmenníkom.
4. Vyvarujte sa cirkulácii vzduchu inštaláciou rovnotlakového systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.
5. Dodržiavajte zvyčajné intervaly údržby – nie sú potrebné špeciálne opatrenia.

„Hviezdicovito“ navrhnuté rozvody vzduchu Zehnder zabraňujú akémukoľvek prenosu z miestnosti do miestnosti a umožňujú dôkladné čistenie potrubia. 

Časté vetranie je dôležité

Časť verejnosti vychádza z mylného predpokladu, že obmedzením vetrania zabráni šíreniu vírusu, ktorý sa „prirodzene“ vyskytuje vo vonkajšom prostredí. Odporúčania odborníkov je presne opačné, keďže sa vírus prenáša formou kvapôčok z človeka na človeka, je nutné častejšie vymieňať vzduch v interiéri a snažiť sa zriediť prípadnú koncentráciu kontaminovaných častíc vo vnútornom prostredí. Dokonca sa dôrazne odporúča intenzitu vetrania zvýšiť – v prípade systému riadeného vetrania aj manuálne na vyšší stupeň. Výhodou systémov Zehnder je ich minimálna hlučnosť (napr. komfortná vetracia jednotka ComfoAirQ), takže ani pri zvýšenom výkone jednotky sa v interiéri nezníži akustický komfort.

Ak nedisponujete systémom riadeného vetrania, REHVA odporúča aspoň časté vetranie oknami. Bohužiaľ, v rodinných domoch spôsobuje tento spôsob vetrania prievan, energetické straty a v husto osídlených oblastiach akustickú záťaž, ktorú dokáže obmedziť práve inštalácia systému riadeného vetrania.

Výmenníky Zehnder s patentovanou polymérovou membránou umožňujú úplné oddelenie prúdov vzduchu, vďaka čomu sa privádzaný vzduch nikdy nemôže dostať na plochy vystavené pôsobeniu odvádzaného vzduchu.

Teplota a vlhkosť: iluzórni zabijaci

Ďalším z mýtov je boj za „anticovidové“ vnútorné prostredie zvýšením teploty či vlhkosti v interiéri. Závery odborníkov ukazujú, že na likvidáciu vírusu by bolo potrebné zahriať vzduch vnútri na teplotu 37 °C na celý jeden deň, či na 56 °C počas 30 minút, čo je teplota, ktorú v bežných podmienkach nie je možné dosiahnuť. Ďalšia teoretická možnosť je zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu na viac ako 85 % – zámerné zvyšovanie vlhkosti vzduchu v interiéri na túto hodnotu však môže priniesť zvýšenú tvorbu plesní, ktoré sú zdraviu škodlivé. Naopak, zníženie relatívnej vlhkosti na 10 – 20 % spôsobuje vysúšanie nosných slizníc a následne ďalšie zdravotné komplikácie. Zehnder preto odporúča svoj systém riadeného vetrania s entalpickým výmenníkom, ktorý zaisťuje optimálnu vlhkosť v interiéri a zároveň zaručuje dostatočný prísun čerstvého vzduchu.

Vyberajte s rozvahou

Dôležitý je však správny výber zariadenia s rekuperáciou tepla a vlhkosti. Krížové protiprúdové výmenníky Zehnder umožňujú bez potreby kontroly ich tesnosti bezpečné oddelenie privádzaného čerstvého a odvádzaného kontaminovaného vzduchu. Dovnútra privádzajú čistý vzduch bez častí obsahujúcich vírus Covid-19. Membrány výmenníkov Zehnder sú testované rovnakou metódou ako ochranné lekárske odevy. Tieto výmenníky navyše zaisťujú úplné oddelenie prúdov vzduchu: privádzaný vzduch sa nemôže stretnúť s povrchmi, ktoré boli v kontakte s odvádzaným vzduchom. Rozhodne sa však odporúča vypnúť zariadenie s cirkuláciou – najčastejšie fancoily či klimatizačné systémy s centrálnou cirkuláciou vzduchu –, pretože tieto naopak môžu víriť kontaminovaný vzduch v interiéri, a, naopak, ešte podporiť šírenie koronavírusu.

Pokiaľ ide o konštrukciu vlastných systémov, používajte skôr rovnotlakové vetranie než podtlakové (kde čerstvý vzduch vstupuje cez mriežky bez filtrácie), aby sa do domu nedostávali škodliviny.

Jemné filtre vzduchu privádzaného zvonku poskytujú primeranú ochranu, pretože častice SARS-CoV-2 (Covid-19) vytvárajú zhluky s väčšími rozmermi, preto ich filtre dokážu zachytiť.

V jednoduchosti je sila

Ďalším rozšíreným mýtom je potreba mimoriadnej výmeny filtrov či čistenia rozvodov. Vyššie sme už spomenuli, že pri kvalite systémov Zehnder nie je možné, aby sa vzduch kontaminoval pri jeho výmene vnútorného za vonkajší. Takisto nie je nutné špeciálne čistenie potrubia rozvodov vzduchu, pretože vetrací systém nie je zdrojom infekcie.

Rovnotlakové riadené vetranie s rekuperáciou tepla a entalpickým výmenníkom, ktoré ponúkajú systémy Zehnder, teda môže úspešne zabrániť šíreniu vírusu v obytných priestoroch.