Ako čeliť vysokým teplotám v interiéri? Komfortné riadené vetranie dokáže pomôcť

20. okt 2021

Prehrievanie interiéru v letných mesiacoch sa stáva ozajstným problémom pre nejednu slovenskú domácnosť. Zvyšovanie priemerných teplôt ovzdušia má neblahý vplyv na kvalitu nášho vnútorného prostredia. Ako sa v našich domácnostiach „neuvariť“?

Snaha ušetriť finančné prostriedky za vykurovanie sa premietla do noriem na zlepšenie izolácií obálky domu či do zvýšených parametrov na tepelnú priestupnosť okien. To všetko síce úspešne pomáha brániť úniku tepla z interiéru vo vykurovacej sezóne, ale nie zakaždým dokáže zabrániť opačnému efektu – prehrievaniu vnútorného prostredia v lete.

Komfortné riadené vetranie s rekuperáciou od spoločnosti Zehnder možno veľmi dobre využiť aj na ochladzovanie interiéru. Premyslená technológia rovnotlakovej výmeny vzduchu dodáva čerstvý vonkajší vzduch, filtruje ho a upravuje na komfortnejšiu teplotu a vlhkosť.

A je to problém?

Rozhodne! Podľa odborníkov na zdravý spánok by malo byť v spálni vždy zhruba o 3 až 4 stupne menej, než je obvyklá denná teplota v ostatných miestnostiach. Ideálna teplota na prácu je potom 22 °C. Nesmie sa zabúdať ani na dôkladné vetranie a udržiavanie správnej vlhkosti vzduchu – v zime je optimálna hodnota medzi 45 až 60 %, v lete zas okolo 40 až 55 %. Pokiaľ zabudnete na ochranu pred prehrievaním interiéru, výsledok sa neblaho podpíše na vašom pracovnom výkone či regenerácii.

Hlavným vinníkom tohto fenoménu je klíma. Je skoro pravidlom, že teplotné rekordy sú v týchto rokoch na rôznych miestach Európy prekonávané, a dá sa očakávať, že teplejšie obdobia sa budú vyskytovať stále častejšie a budú trvať dlhšie. Okrem globálneho problému je ďalšou príčinou život v mestách. Urbánne celky s vysokou hustotou zástavby, s koncentráciou dopravy alebo aj administratívnych budov spôsobujú vznik tzv. tepelných ostrovov. Veľké presklené plochy, zimné záhrady alebo verandy na južnej alebo západnej strane domu môžu zapríčiniť, že sa obytné priestory premenia na skleníky, do ktorých sa pre teplo takmer nedá vstúpiť. Kameň, betón a asfalt v meste absorbujú počas dňa veľké množstvo slnečného tepla, zatiaľ čo v noci nedochádza takmer k žiadnemu ochladzovaniu prostredníctvom odparovania vlhkosti z pôdy, rybníka alebo iných povrchových vôd. Tento efekt mestských tepelných ostrovov spôsobuje nárast teploty až o 8 stupňov. Konštrukcia domov sa touto otázkou zatiaľ dostatočne nezaoberá. Zelené plochy sú často príliš malé na to, aby mohli účinne ochladzovať rastúce množstvo tepla.

Jednotka Zehnder ComfoAir Q získala ako prvá svojho druhu certifikáciu Passive House pre teplé podnebie. Vďaka vysokej účinnosti spätného získavania chladu až 87 % a účinnému modulačnému bypassu poskytuje vysoký komfort vetrania po celý rok.

Prečo izolácia nestačí

Dôležité je vedieť, že sa vlastnosti bežne používaných tepelných izolácií vplyvom extrémnych teplôt menia, svoju úlohu ale zohráva aj farba fasády či strešnej krytiny. V súčte všetkých týchto vplyvov potom stúpa vnútorná teplota a s tým súvisiace negatívne efekty tohto javu. Problém prehrievania interiéru sa najčastejšie rieši častejším vetraním alebo – čoraz populárnejším – zaobstaraním klimatizácie, ktorá ale nie je ani zďaleka samospasiteľná, skôr naopak.

Nevýhody klimatizácie

Klimatizácia odstraňuje mnoho nevýhod spojených s otvoreným oknom, ale zároveň prináša aj množstvo nových negatívnych aspektov, a to ako pre jednotlivých používateľov, tak aj pre spoločnosť ako celok. Klimatizácia tiež nevymieňa vnútorný vzduch, pretože ten cirkuluje stále dokola. Masívne využívanie klimatizačných jednotiek významne zaťažuje rozvodnú sieť a zvyšuje dopyt po elektrine – jej kúpou teda nešetríme ani peňaženku, ani planétu. Prehrievanie vyžaduje zásadnejšie riešenie. 

Pri použití vetrania od spoločnosti Zehnder dochádza v lete k odvodu tepla (a vlhkosti u jednotiek s entalpickým výmenníkom) z vonkajšieho vzduchu skôr, než je ako čerstvý privádzaný do interiéru.

Ako zabrániť nežiaducim efektom?

Ideálnym prístupom je vziať do úvahy metódy znižovania prehrievania už vo fáze návrhu a výstavby domu. To znamená vziať do úvahy orientáciu domu na slnko, výsadbu stromov, ako aj stavbu strešných presahov a zahrnúť ochranu proti slnku (konštrukčnú, prírodnú alebo formou žalúzií), menej skla na fasáde a vetranie počas letných nocí (konštrukčné). Spoločnosť Zehnder – švajčiarsky výrobca dizajnových radiátorov a systémov riadeného vetrania s rekuperáciou – ponúka metódu vyváženého (rovnotlakového) vetrania, ktoré funguje samostatne, ale môže tiež dobre dopĺňať klasickú klimatizáciu. Tento systém výmeny vzduchu dodáva čerstvý vonkajší vzduch, filtruje ho a upravuje na priaznivejšiu teplotu a vlhkosť na použitie v domácnosti. Množstvo aktívne privádzaného čerstvého vonkajšieho vzduchu a aktívne odvádzaného použitého vnútorného vzduchu je úplne rovnaké, teda vyvážené.

Aj ďalšie zariadenia a príslušenstvo Zehnder – ComfoCool Q, ComfoPost, ComfoFond-L Q, ComfoClime (od roku 2022 náhrada za ComfoCool, na obr.) – prispievajú v letnom období k dochladeniu privádzaného vzduchu.

Rekuperácia chladu v horúcom lete

Počas horúceho leta funguje rekuperačná jednotka opačne. Zjednodušene povedané, teplota z relatívne chladného vzduchu z interiéru sa prenáša do teplejšieho vonkajšieho vzduchu. To umožňuje udržať chladnejšiu izbovú teplotu v dome dlhší čas. Inými slovami sa systém teraz stal jednotkou rekuperácie chladu.

Jeden systém (nielen) pre pokojný spánok

Systém účinného vetrania teda pomáha vďaka spätnému získavaniu energie v zime priestor vykurovať a v lete ochladzovať. Zaisťuje tak vo vnútri celoročne komfortnú teplotu, samozrejme, s podporou vykurovacieho, prípadne aj chladiaceho systému. Pozrite sa, ako funguje systém komfortného vetrania Zehnder v jednotlivých ročných obdobiach.

Ukázalo sa, že rovnotlakové vetranie je účinnou a ku klíme šetrnou metódou, ako udržať vnútornú klímu obývateľnú a zdravú.

Hlavné výhody riešenia Zehnder boli predstavené aj na webinári: