I-TEC tienenie - energeticky sebestačné tienenie od firmy INTERNORM

23. feb 2018

Nová motoricky poháňaná tieniaca technika je energeticky sebestačná. Na prevádzku využíva priamo v okne zabudovaný fotovoltický článok. Tienenie sa nachádza medzi sklami, tým je chránené proti znečisteniu a vetru - tienenie ideálne  pre vysoké budovy, nie je ovplyvňované silným vetrom.
Energiu, ktorú okno potrebuje a spotrebuje, by si malo okno vyrobiť  samo. Prvý produkt, ktorý sa týmto princípom riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca technika zdvojeného okna  pomocou – žalúzie, plisovanej roletky alebo Duette®. 

Foto: Internorm

Energeticky sebestačná–fotovoltická slnečná ochrana
Všetky Internorm - zdvojené okenné systémy môžu byť vybavené tienením ovládaným na motor bez externého zdroja prúdu. Energia sa získava priamo na okne z fotovoltického modulu integrovaného do krytu, čím je elektromotor nezávislý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúznom dennom svetle.


Internorm okno s energeticky sebestačným tienenením. Foto: Internorm


Výhody:
Nevznikajú žiadne náklady na energiu, výdavky na zabudovanie a búracie práce, pretože nie je potrebný prívod elektrickej energie. Tým je možné slnečnú ochranu optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože tu často nie je k dispozícii elektrický prúd. I-tec tienenie je ihneď po montáži okna funkčné a  takmer u všetkých Internorm- zdvojených oknách možné dodatočne namontovať. Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – viacero žalúzií, plisových roletiek príp. Duetten®  je možné v kombinácii súčasne ovládať.

Foto: Internorm


Automatická funkcia
Pomocou tejto funkcie je možné žalúziu automaticky podľa želania obsluhovať. Tým sa docieli vyššia energetická efektivita, spojená s väčším komfortom. Automatická funkcia umožňuje samočinné otváranie a zatváranie žalúzie pri východe a západe slnka. V automatickej prevádzke sa zabráni aj prehriatiu miestnosti. Meraním teploty a slnečného žiarenia sa žalúzia uzavrie skôr ako sa teplota v miestnosti zvýši. 

Viac info na www.internorm-okna.sk
Internorm Slovensko