Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive. E ako elektrokanálik.

4. máj 2020

Väčšina murovacích prvkov stavebného systém KMB Sendwix ponúka oproti iným murovacím materiálom už od výroby tzv. elektrokanáliky. 

Označujú sa písmenom „E“ pri názve produktu a jedná sa o priebežné dutiny v murive s priemerom 40mm, ktoré umožňujú viesť zvislé elektrické a dátové rozvody bez nutnosti sekania drážok.

Na väčšine murovacích prvkov KMB Sendwix sú tiež z vonkajšej strany vyznačené vodiace linky, vďaka ktorým je možné veľmi ľahko kontrolovať správnosť prevedenia prác a  kvalitu murovania. Tieto linky na seba nadväzujú v celej zvislej línii muriva a určujú tiež väzbu jednotlivých blokov. Ďalšou výhodou týchto liniek je znázornenie polohy vnútorných elektrokanálikov.

 

 

Jedinou podmienkou ich využitia je dodržanie väzby dĺžkového modulu muriva po 250 mm alebo 125 mm, podľa typu vybraného muriva.

 

Elekrokanáliky s priemerom 40mm sú potom v murive pripravené od podlahy až k stropu po modulových vzdialenostiach a stačí už len vyvŕtať otvory pre krabice vypínačov a zásuviek a následne inštalovať zvislé rozvody.

 

Obľúbenosť vápennopieskového muriva v posledných rokoch u nás stúpa. Medzi hlavné dôvody patrí kombinácia vysokej objemovej hmotnosti blokov, mimoriadnej pevnosti a vynikajúcich akustických a akumulačných vlastností muriva a zároveň výborných tepelnoizolačných vlastností systému KMB Sendwix. To všetko dopĺňa tiež cenová dostupnosť tohto prémiového systému stavebného materiálu.

www.km-beta.sk