Aby mohla poisťovňa uhradiť celú škodu, nesmie byť majetok podpoistený

4. jún 2021

Zaplavené pivnice, garáže a suterény domov, podmyté základy, zatopené záhrady ale aj zničené podlahy a nábytok. Každý rok sa mnohí majitelia domov v rôznych častiach Slovenska musia vysporiadať s veľkými škodami, ktoré spôsobi topiaci sa sneh a ľad, ale aj daždivé počasie. Túto jar príroda potrápila najmä obyvateľov v okresoch Žarnovica, Martin, Žilina či Partizánske, odkiaľ poistení hlásili najviac poistných udalostí.


Aby mohla byť škoda spôsobená záplavami či povodňami uhradená, musí byť nehnuteľnosť poistená. V najväčšej poisťovni na trhu, v Allianz – Slovenskej poisťovni kryje škody na majetku poistencov poistenie nehnuteľnosti a domácnosti Môj Domov. Jej klienti majú na výber z troch balíkov. Základný balík Comfort kryje škody po prírodných živloch ako povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, ťarcha snehu, krupobitie či zosuv pôdy, ďalej požiar, explózia, pád lietadla a iné. Poistenie zahŕňa aj zodpovednosť za spôsobenú škodu a asistenčné služby. Balík Extra kryje navyše vodovodné škody a škody na sklách. Najvyšší balík Max komplexne chráni nehnuteľnosť voči všetkým dôležitým rizikám, vrátane krádeže, vandalizmu, elektrického skratu a prepätia.

Pri poistení je dôležitý správny výber rizík, ktoré si poisťujeme ale aj stanovenie správnej výšky poistnej sumy. Výška poistnej sumy by mala zohľadňovať hodnotu majetku v aktuálnych cenách tak, aby si pri vzniku poistnej udalosti mohol jej majiteľ obnoviť svoju nehnuteľnosť v pôvodnej hodnote. Ak je totiž majetok podpoistený, v prípade škody môže poisťovňa vyplatiť klientovi len pomernú časť vzniknutej škody, podľa výšky stanovenej poistnej sumy a svoj majetok si tak nebude môcť obnoviť do pôvodného stavu. „Podpoistenie je najčastejšou chybou, s ktorou sa pri poistení majetku stretávame. Aj preto Allianz minulý rok pristúpila k revízií majetkových poistných zmlúv svojich klientov a k ich postupnému prepracovávaniu za nové,” uviedla hovorkyňa Allianz poisťovne Lucia Muthová.

Zmena sa týka všetkých privátnych poistných zmlúv poistenia nehnuteľnosti a domácnosti uzatvorených pred rokom 2018. Nová generácia jednotného produktu prinesie klientovi hneď niekoľko výhod. Zrýchli sa riešenie poistných udalostí, umožní rýchlejšie reagovať na žiadosti klientov na zmeny v poistných zmluvách a klient bude lepšie informovaný na všetkých kontaktných miestach.
Poistiť svoj nehnuteľnosť či domácnosť si teraz môžete z pohodlia domova na: Allianz (allianzsp.sk).