Moje krásne kvetinky - Schaefflera od kolegyne - 2/201889/238
Schaefflera od kolegyne - 2/2018