12. aug 2015

Naša kuchyňa a jej prerábanie - museli sme primurovať, lebo majstri odborníci čo robili jadro urobili priečku 5cm hrubú..45/66
museli sme primurovať, lebo majstri odborníci čo robili jadro urobili priečku 5cm hrubú..