Zariaďujeme obývačku pomalinky, postupne... Premena a všetko čo sa mi páči a čo je cenovo dostupné, bude tu...