31.3.2014 - objednanie projektu
15.4.2014 - konečne máme projekt ... ževraj dodanie do 5-tich dní :) (900 eur)
13.5.2014 - tak a máme projekt hotový aj so zmenami (300 eur)
20.5.2014 - začiatok vybavovačiek
21.5.2014 - zanesené papiere na veoliu (8 eur), vybavený kataster (22 eur), zanesené papiere na telekom
28.5.2014 - papiere na obecnom úrade
29.5.2014 - telekom nemá problém so stavbou (9 eur)
4.6.2014 - máme papiere z obecného aj z veolie
25.6.2014 - podaná žiadosť o stavebné povolenie (50 eur)
6.7.2014 - zanesené všetky papiere na obecný, čakáme na stavebné
23.7.2014 - začalo stavebné konanie
6.8.2014 - susedia majú námietky voči stavbe (narušená statika, dym a tienenie) - námietky sa budú posudzovať na mieste
14.8.2014 - kúpené podvaly na prístupovú cestu (210 eur)
24.8.2014 - prístupová cesta je hotová
2.9.2014 - susedia to zrejme pochopili :D a môžme stavať ...po doručení stavebného
17.9.2014 - bolo doručené stavebné povolenie
22.9.2014 - podpisy doručené na obecný, aby sme nemuseli čakať 15 dni na právoplatnosť stavebného povolenia
24.9.2014 - a máme potvrdené stavebné :) KONEČNE :)
3.10.2014- domček je nakreslený :)
6.10.2014 - začali sa kopať základy - 3/4 vykopané
7.10.2014- základy vykopané
8.10.2014- základové pásy zaliate betónom
9.10.2014 - vytiahnutie múrov pre základovú platňu
10.10.2014 - montáž kanalizácie do základov
13.10.2014 - vysypanie základov štrkom
14.10.2014 - deka spravená
18.10.2014 - náter penetrákom pod prvý rad
20.10.2014 - nalepenie asfaltových plátov a vyrovnanie podkladu pod prvým radom
21.10.2014 - založenie prvého radu + 3 ďalšie rady
23.10.2014 - dokončenie všetkých radov prvého poschodia ( t.j. 10 radov)
24.10.2014 - preklady nad oknami
28.10.2014 - vymurovanie priečok, dovezenie stropu
30. - 31.10.2014 - uloženie stropu
3.11.2014 - príprava stropu na zaliatie
4.11.2014 - zaliatie stropu
11.11.2014 - založenie 1. radu v podkroví
12.11.2014 - pokračovanie na podkroví + komíny
13.11.2014 - začalo sa robiť schodisko
17.11.2014 - pokračovanie schodiska + veniec
18.11.2014 - schodisko + dokončenie venca + priečky na prízemí
19.11.2014 - zaliatie venca, schodov a múrika
20.11.2014 - začatie štítu od záhrady + dorobenie komína
21.11.2014 - dokončenie štítu
24.11.2014 - začatie štítu od cesty
25.11.2014 - dokončenie štítu od cesty
27.11.2014 - založené pomúrnice, krokvy, klieštiny
28.11.2014 - založená difúzna fólia a latovanie na jednej strane
1.12.2014 - pokračujeme na druhej strane + priečky na prízemí , odšalovanie schodiska
4.12.2014 - máme hotovú strechu
5.12.2014 - vyrástli nám priečky v podkroví
22.12.2014 - už máme okná a dvere (slovaktual) - už chýbajú len dvere na kotolni a vchodové dvere
6.1.2015 - náter penetrákom hotový
25.1.2015 - elektrické káble na prízemí naťahané a zapojené
2.2.2015 - už doniesli vchodove dvere a dvere do kotolni
14.2.2015 - elektrické káble na poschodí naťahané a zapojené