Naše kráľovstvo - Základy na oporný múr od susedov36/110
Základy na oporný múr od susedov