Naše kráľovstvo - Vytýčená stavba poprvýkrát21/110
Vytýčená stavba poprvýkrát